HONORÁŘ

služba trvání
     
supervize v organizaci 60 minut 1000 *
konzultace Horní Bludovice 60 minut 600
konzultace Ostrava 60 minut 800
konzultace Praha 60 minut 900
vzdělávání   dle ujednání

* + cestovní náklady: 5 Kč/km

Číslo účtu / kód banky: 2300587746/2010 

Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.

Nejsem plátcem DPH.

 

 

      
 

 

Slevy jsou možné po dohodě, zejména při dlouhodobé spolupráci,

nebo v případě prokázané tíživé sociální situace klienta.

 

MLUVENÍ O PROBLÉMECH VYTVÁŘÍ PROBLÉMY. 

MLUVENÍ O ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ŘEŠENÍ.

Steve de Shazer